Компанiя NBI Компанiя NBI
Послуги
РУС УКР
Доступ в iнтернет Реєстрацiя iмен Хостинг Обслуговування

Головна сторiнкаКомпанія «NBI»НовиниКомпанія «NBI»
Новини
Вакансії
Координати
56К ... постійно
Тех. підтримка
КІНТО-Еквіті

Новини компанiї «NBI» за 2013 рiк

30 квiтня 2013 року Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО ІНФОРМАЦІЇ»

1.      Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Національне бюро інформації»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30112808

1.4. Місцезнаходження емітента: 04074, м. Київ, вул. Резервна, буд.8

      1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 529-34-34, 201-02-03

1.6. Електронна поштова адреса емітента: inna.marchenko[at]nbi.ua

       1.8. Вид  особливої  інформації: вiдомостi про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

2. Текст повідомлення

З метою зменшення адміністративних витрат, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та спрощення процедури прийняття управлінських рішень, 29.04.2013 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Національне Бюро Інформації» (надалі - ПАТ «НБІ») прийнято рішення про припинення ПАТ «НБІ» шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою відповідальністю «Національне Бюро Інформації».

«За» прийняття такого рішення – 1 549 205 голосів, що складає 100% голосів від осіб, присутніх на зборах, «проти» - 0 голосів.

Правонаступником Публічного акціонерного товариства «Національне Бюро Інформації» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Національне Бюро Інформації» (далі – ТОВ «НБІ»). При реорганізації ПАТ «НБІ» всі його майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки переходять до його правонаступника – ТОВ «НБІ».

         Розмір статутного капіталу ТОВ «НБІ», створеного шляхом перетворення, дорівнює розміру статутного капіталу ПАТ «НБІ», на дату прийняття рішення про припинення шляхом його реорганізації, а саме 1 840 254 грн.

         Обмін простих іменних акцій ПАТ «НБІ», що реорганізується шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВ «НБІ», що створюється внаслідок реорганізації, здійснюється у два етапи. На першому етапі, який починається з 13 травня 2013 року та закінчується 12 червня 2013 року в обмін на акції ПАТ «НБІ», акціонери отримують письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі ТОВ «НБІ». Для обміну акцій на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ «НБІ», акціонерами подаються письмові заяви (далі – «Заява») на ім'я Голови комісії з припинення, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 106, офіс 2. Заява складається у довільній формі, із зазначенням: прізвища, ім'я, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, домашньої адреси, кількості та загальної номінальної вартості акцій, якими володіє акціонер. Заяви приймаються в робочі дні з 10 до 16 години протягом встановленого вище строку. На другому етапі, який розпочинається з дня державної реєстрації ТОВ «НБІ», відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі ТОВ «НБІ», на підтвердження чого видається Свідоцтво про право власності на частку в ТОВ «НБІ». Термін отримання документів щодо підтвердження права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «НБІ» не обмежується.

3. Підпис

       3.1. Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління ПАТ «Національне бюро інформації»                   Оксанич Ігор Михайлович
Вхiд для клiєнтiв

Iм'я
Пароль
Архiв новин

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
  Пошук

  Мапа сайту

  Компания NBI
  Copyright © 2020 «NBI Internet»
  03150, м. Київ, Україна, вул. Велика Васильківська, буд. 106, офіс 2.

  Електронна пошта: info @ nbi.com.ua

  Цілодобова інформаційна та технічна підтримка: (+38 044) 201-02-03
  Факс: (+38 044) 201-02-05